Tuesday, February 25, 2003

Produktark
Skjåk kommune lager et produktark per tjeneste. Det plasserer ansvar, og det lærer informasjonseierne å skrive så folk forstår.

Dersom kommunale arbeidstakere kan lære seg å skrive forståelig på web, så kan de bruke dette ellers i jobben også. Og bli mere effektive. Det er oppdragende å lære seg å skrive. Det er det administrasjon gjør mest av, og kommuner burde ta dette på alvor. På samme måte som statlige organ bør fokusere på å skrive bedre.

Monday, February 24, 2003

Er dette IT-jobb eller logistikk
Hjemmesiden vår pakker tjenester. Hver kommunal tjeneste skal vi definere i innhold, pris, kontaktperson. Plutselig blir kommunen kunderettet. Alle som er ansvarlige for en tjeneste, må tenke produkt og informasjon om produktet.
For vi vil at folk skal kontakte rett person i kommunen, få nok informasjon til å handle riktig og informasjon til å kjøpe tjenesten. Eller klage på tjenesten. Ingen kan forvente at folk finner lett fram i byråkratiet. Vi har 2-300 tjenester fordelt på mange ansvarlige.
Dessuten flytter det mange inn og ut av kommunen, og det fødes barn. Hvert 10. år er faktisk 25% av kundene våre skiftet ut! Da er det behov for å forklare selv enkle tjenester.
Feiarn kommer hvert år. Men det er mange som ikke vet hva som skjer. Det er nødvendig å forklare at det koster 210 kroner å feie en pipe, og at stigen skal være satt opp, og ovnen tildekket av et vått laken, når han kommer. Det er godt for feiern og for kunden.

På den annen side er dette en oppdragende øvelse i logistikk. Hver tjeneste får sin ansvarlige person. Som må følge med på nettsidene og oppdatere og utvikle produktet. Og vi finner også tjenester som vi spør oss selv om vi egentlig trenger.

Jeg kjenner ingen kommuner som tenker slik. Jeg er ikke redaktør for en webside, jeg driver med logistikk.

Saturday, February 22, 2003

Kvalitet på nett
Fra Jon Hoems blogg finner du linker om kvalitet for nettsider for offentlig informasjon. Se En liten fjær i hatten.
Der nerder kommer til kort
Dessverre er ikke Peter Hidas sin artikkel fra Computerworld lagt ut på nettet. Her er artikkelen fra Peters Plass omskrevet til kommunale forhold.

Jeg arbeider i en kommune med informasjon. Behovet for it-kunnskap i en serviceorientert bedrift er tredelt: kunnskap om produkter og teknikk, planlegging og ledelse av teknologi, og forretningsledelse.
Teknikkunnskap kan alle it-folk. Til og med de som ikke har formell utdannelse.
Teknologiledelse er integrasjon, prosjektledelse og arkitektur.
Forretningsledelse er rådgiving, risikovurdering, analyse og økonomisk effektivitet.
Og jeg vil legge til for kommunale forhold: it-folk må kunne organisere tjenester.

Da må it-folk også forstå hva kommunen driver med og hva konkurrentene gjør. Vi må kjenne rammevilkår og utviklingstrekk.
Videre må it-folk hvilke it-tjenester som kommunen trenger og folk behøver.
Vi må bygge ut vårt nettverk gjennom å arbeide sammen og stole på hverandre.

Dette er ikke en plass for nerder, med for it-folk som også har prosjektkunnskap, og bedriftsøkonomi som bakgrunn.

Friday, February 21, 2003

Åpne dataløsninger sparer Skjåk kommune for 1,4 millioner

Skjåk kommune har 200 brukere. Office XP til alle koster 1,6 millioner kroner, mens OpenOffice koster bare 250.000 kroner. Forskjellen skyldes at Office XP krever at mange datamaskiner må skiftes ut. De er for gamle til å takle Microsofts nye teknologi. Vi kan greie oss med 60 Microsoft-lisenser, og fri programvare på de andre maskinene.

Fagprogram som brukes i en kommune, er tett knyttet opp til Microsofts filformater. Vi har ca.15 fagprogram. Utveksling av data er problemet. Med åpne standarder kunne vi skiftet til OpenOffice over hele linja. Men, vi greier oss bra med Office 2000 og 97. Alle fagprogram krever faktisk dette, selv om de nok i stor grad også takler XP.

Sunday, February 16, 2003

Jacob Nielsen sine anbefalinger om Funksjonelle hjemmesider
Tabellen viser Jacob Nielsen sine anbefalinger med vektlegging for en de viktigste kriteriene.
Nettstedene fungerer best når de følger konvensjonene som brukerne kjenner fra andre nettsteder.
Vekt 3: Avgjørende anbefaling. Bør følges. Brytes bare hvis vi har testdata som viser at noe annet fungerer bedre.
Vekt 2: Sterk anbefaling. Fravik bare hvis du har gode grunner til å tro at nettstedet ditt har andre behov.
Vekt 1: Standardanbefaling. Sikker standard å følge, med mindre du klarer å finne på noe bedre.

Nr Hjemmesidespørsmål Anbefalt design Vekt

1 Nedlastingstid Toppen 10 sek med modem 3
2 Sidebredde Optimalisert for 770 piksler. Flytende layout som fungerer for alt fra 620-1024 piksler 2
3 Flytende eller fast layout Flytende 2
4 Sidelengde En til to fulle skjermer. 2
5 Rammer Nei 3
6 Logoplass Oppe til venstre 3
7 Logostørrelse 80x68 piksler 2
8 Søkefunksjon Ha søkefunksjon som en boks på hjemmesiden 3
9 Søkeplassering Øvre del av siden til høyre eller venstre 3
10 Søkeboksfarge Hvit 3
11 Søkeknappnavn Søk 2
12 Søkeboksens bredde Minst 25 tegn, men 30 er bedre 2
13 Søketype Enkelt søk. Avansert søk henvises til egen side 2
14 Navigasjon Felt på venstre side, faner, koblinger langs toppen, eller kategorier midt på siden 2
15 Navigasjonlink i bunntekst Bruk til fotnoteaktige koblinger som copyright og kontaktinfo. Maks 7 koblinger 1
16 Nettstedskart Ja 2
17 Omdirigeringsside Nei 2
18 Oppstartsside Nei 3
19 Innlogging Dersom du tilbyr beskyttet innhold. Bruk da benevnelsen Logg inn 1
20 Om bedriften Ja 3
21 Navn på link til om bedriften Navn på kobling: Om 'bedriftsnavn' 2
22 Kontaktinformasjon Ja, og kall koblingen Kontakt oss 2
23 Jobbmuligheter Ha en tydelig kobling på hjemmesiden, hvis rekruttering er viktig. Navn: Stillinger 2
24 Hjelpefunksjon Ikke bruk dette, med mindre nettstedet er så avansert at hjelp er uunngåelig 1
25 Plassering av hjelpefunksjon Oppe til høyre 2
26 Auto-avspilling av musikk Nei 3
27 Animasjoner Nei 2
28 Grafikk 5-15% av hjemmesiden 1
29 Reklame Høyst 3 annonser 2
30 Brødtekstfarge Svart 2
31 Brødtekstskrift 12 punkter 1
32 Brødtekststørrelse låst Nei, bruk alltid relative størrelser som gjør det mulig for brukerne å endre størrelse 3
33 Brødtekstutskrift Sans seriff 1
34 Bakgrunnsfarge Hvit 2
37 Koblingsfarge, ulike Ja, ubesøkte koblinger bør ha blå farge, besøkte koblinger bør ha fiolett farge 3
38 Understrek koblinger Ja, med unntak av lister i navigasjonsfelt 2

Test din egen side. Du bør ligge på 70% av samlet vekt på 77.

Saturday, February 15, 2003

Er utdannelse mye viktigere enn erfaring?
Computeworld har en artikkel om dette.

Joda, det kan være mye sant i det. Men, viktigere er det at datafolk kan løfte blikket å se noe mer enn programmet eller datamaskinen. En guru som kan grave seg ned i teknikken trenger vi. Men mer trenger vi datafolk som kan se teknikken i sammenheng med menneskene rundt seg. De må kunne utvikle systemene for ansatte. Datafolk trenger heller mer kompetanse på økonomi, prosjektering og brukervennlighet.
10 millioner
Alle elevene har hver sin bærbare PC på Nesodden skole, skriver Jon Hoem. Til en samlet pris på 10 millioner. Så sant som Hoem sier: det er ingen farbar vei.

Alle vil ha sin egen pc. Men det koster. Ikke bare i investering. Det koster også i drift, og det koster når pc'ene skal oppgraderes eller skiftes ut. Det høres råflott og lite effektivt ut. Elevene kan bruke pc'en bare deler av dagen. Og de blir mindre sosiale.

Etter lang tid i å holde interne datakurs, og drifte nettverk på skoler, er jeg ikke i tvil om at det å samle elevene i datarom med undervisning er både effektivt og sosialt. Og det krever lite ressurser. Elever trenger masse oppfølging dersom de skal nytte pc'en til læring. De trenger tilgang på pc, men ikke hver sin pc.

Hvis man bruker 2 av millionene, får man et godt datarom. Enda er det igjen en så stor sum, at du får en kompetent heltidansatt fast datalærer for rentene. Det er noe å tenke på!

Sunday, February 09, 2003

Ord er makt
Vi har 30 informasjonseiere i Skjåk kommune. Nettstedet gjør at alle kan publisere. Og når alle kan publisere, blir skriveoppgaven viktigere enn noensinne.

Her følger noen viktig poenger:
Intranettet er ofte den eneste kanal som de ansatte har tilgang til hver dag. Bruk det som en treningsarena, og lær deg å lage godt innhold og å publisere. Å skrive godt handler ikke om å slenge ut saker på nettstedet. Det handler om å skrive kreativt, redigere og publisere. Hvem er dine lesere? Vil de lese dette her? Er denne informasjonen viktig for dem?

For å motivere ansatte eller kunder til å bruke Internett, må informasjonen være lettlest, kortfattet og strukturert. Ingen vil lese 500 sider. De fleste vil ha en side tekst i hånden og vite at det som står der, er det de trenger å vite.

Like viktig er det å måle hvordan innholdet tas imot. Har noen lest informasjonen og har noen forstått budskapet?

Den informasjonen som finnes på Internett er ofte feil eller for gammel, og det vil ødelegge troverdigheten til en kommune. Folk dømmer oss etter ordene, ikke etter de tekniske løsningene.

Vil man motivere ansatte eller kunder til å bruke nettstedet, må det være raskere enn et møte eller en telefonsamtale. Bra informasjon øker effektiviteten.

Friday, February 07, 2003

Det er ikke nødvendig å oppføre seg som en monopolist

Platebransjens er arrogant. Upersonlig og fjern. Eirik Newth spør om dette er musikkbransjens undergang? Bransjen sliter vel så mye med et syn på produkt og kunder som har gjort dem upopulærer i vide kretser, skriver Jon Hoem.

Prisene er alt for høye. Og bransjen tjener svært gode penger. Vi kjøper plater ennå, vi greier det med lønna i Norge. Men prisen er over smertegrensa. Det irriterer. Platebransjen er et eksempel på en slik holdning. En annen er Microsoft. En tredje er Telenor. Det har med monopol å gjøre.

Monday, February 03, 2003

Tablet PC
Er det dette helse-Norge trenger? Når prisen vel og merke går ned og programvaren blir norsk. Computerworld skriver om Tablet-PC.

Hver sykepleier og hjelpepleier som utfører noe for en pasient, skal selv registere data om det. På samme måte som en lege fører pasientjournal. Registerer medisinbruk og behandling og utvikling hos pasienten. På sykehjem blir dette stort sett utført for hånd, og det er et stort prosjekt å plassere ut terminaler og lære opp helsearbeidere til pc-bruk. De skal bruke pcen kanskje bare i 5% av dagen. Og disse yrkene er i stor grad besatt med deltidsstillinger. Det betyr massevis av opplæring, lisenser til programvare og maskiner. Samtidig går det denne veien ved revidering av lovverket for helseinstitusjoner.

Kanskje det er her vi vil finne Tablet-pc. Når vi kan konvertere innskrevet tekst med penn til maskinskrevet tekst med norsk ordbok i bunn, og når prisen faller. En virkelig gevinst kan vi få når tablet-pcen kan konvertere tale til maskinskrevet tekst med norsk ordbok i bunn. Da er dette et effektivt verktøy med stort marked.